пятница, 23 октября 2015 г.

Тема. Гормональна регуляція. Принципи роботи ендокринної системи.

Мета: ознайомити учнів з  гормональною регуляцією  роботи людського організму та принципами роботи ендокринної системи;  розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати інтерес до предмету.

Обладнання: таблиця «Залози внутрішньої  секреції», схема «Принципи роботи ендокринної системи».

І. Мотивація та актуалізація навчальної діяльності
Постійність внутрішнього середовища є умовою вільного незалежного життя
                                             Клод  Беркар
Обговоримо разом.
         У процесі  свого життя  людина змінюється, вона  росте і розвивається. Як ви вважаєте, яким чином забезпечується узгоджена робота всіх органів і систем, о призводить до потрібних змін?
         Оголошення теми і мети уроку.
         По закінченні уроку ви повинні називати залози внутрішньої секреції, місце розташування залоз  внутрішньої секреції  в організмі людини; характеризувати  гормони, принцип їх дії, вплав гормонів на процеси  обміну  і організмі; пояснювати порушення  гуморальної регуляції в організмі.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
         Що ви вже знаєте про гуморальну регуляцію?
1.     Прийом «Мозковий штурм»
а) запис усіх варіантів на дошці;
б) здійснення вибору правильних ідей;
в) обговорення і оцінювання запропонованих  варіантів,  порівняння їх  розкриття питання у підручнику.
Рефлексія. Виконання  завдання у зошиті.
2.     Залози внутрішньої секреції людини.
Розповідь учителя з елементами бесіди. Одночасно заповнюється таблиця.
Залоза внутрішньої секреції
      Норма

Місце
розташування
Функції
Гіперфункція
Гіпофункція
ГіпоталамусГіпофізЕпіфізЩитовидна залозаПаращитовидна залозаТимусПідшлункова залозаНадниркові залозиЯєчникиСім’яники
ІІІ. Узагальнення, систематизування  й контроль знань і вмінь учнів
1.     Термінологічна естафета
Один учень називає  термін вивчений на уроці, інший – пояснює його і пропонує новий термін наступному учневі і одночасно всі учні класу  працюють  з термінологічним словником.
2.     Бесіда
а) У чому полягає різниця між  залозами внутрішньої, зовнішньої та змішаної секреції.
б) Чим відрізняється механізм дії  гормонів від механізму дії  нервів?.

IV. Домашнє завдання
     Опрацювати  текст відповідного параграфу.
     Дати  відповіді на запитання.


Комментариев нет:

Отправить комментарий